Zmeny v s.r.o.

Zabezpečiť Vám okrem založenia obchodnej spoločnosti, či jej predaja vieme aj zmeny v týchto spoločnostiach. V rámci našich služieb Vám vieme pripraviť potrebnú dokumentáciu k zmene, ako napríklad rozhodnutie jediného spoločníka o zmene, resp. zápisnicu z valného zhromaždenia, ako aj iné dokumenty potrebné pre ohlásenie zmien.

Cena za zmenu v s.r.o. od 139 €

Ceny za zmeny v obchodných spoločnostiach sú uvedené vrátane správnych a súdnych poplatkov za zápis zmeny do Živnostenského registra a Obchodného registra.

Zápis zmeny v s.r.o. od podania dokumentov na Obchodný register trvá 7 pracovných dní, ak však ide napríklad o doplnenie predmetov podnikania, v tom prípade to trvá 15 pracovných dní, pretože zmena ide najskôr na Živnostenský úrad a následne až na Obchodný register.

Vykonanie menšej zmeny v s.r.o. – 139 €

Cena je uvedená za vykonanie jednej zmeny zo zoznamu, ktorý je nižšie uvedený. Zahŕňa prípravu dokumentov, podanie zmeny na živnostenský register, obchodný register, ako aj ohlásenie na daňový úrad.

Medzi menšie zmeny patrí:
  • zmena sídla
  • zmena obchodného mena
  • vymenovanie alebo odvolanie konateľa, alebo prokuristu
  • zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu
  • zmena spôsobu konania konateľov.

Vykonanie väčších zmien v s.r.o. – 199 €

Cena taktiež zahŕňa prípravu a vykonanie jednej zmeny z nižšie uvedených zmien. Sem patrí:
  • prevod obchodného podielu (zmena spoločníka)
  • rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania
  • navýšenie základného imania spoločnosti
  • zníženie základného imania spoločnosti (dodatočné náklady na zverejnenie výzvy v Obchodnom vestníku sú 2 x 20 €, celý proces zníženia trvá cca. 130 dní)

V prípade vykonania viacerých zmien naraz

Ak uvažujete nad viacerými zmenami, je výhodnejšie vykonať všetky zmeny naraz, môžete výrazne znížiť náklady, ktoré sú spojené s vykonaním zmien v Obchodnom registri, prípade v Živnostenskom registri.

Pri viacerých zmenách v s.r.o. vykonaných naraz sa platí za najdrahšiu zmenu, čiže 139 € alebo 199 € + každá ďalšia zmena 20 €

Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí

Poskytovanie sídla

Poskytnutie sídla spoločnosti je oblúbenou službou pre začínajúcich ako aj pre zabehnutých podnikateľov.
Sídlo spoločnosti Vám dokáže ušetriť nemalé množstvo peňazí za prenájom reálnej kancelárie. Poskytnutie sídla často využívajú aj podnikatelia, ktorý nepotrebujú k svojej činnosti vlastné kancelárie.

...už od 9€ mesačne

Virtuálne sídlo

Poskytnutie virtuálneho sídla je stále populárnejšou službou ako pre začínajúcich podnikateľov tak aj pre zabehnutých podnikateľov.

Kontakt

Telefón: +421 944 255 854
Adresa: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
E-mail: info@c-c.sk
Web: www.companyconsulting.sk

K prenájmu sídla spoločnosti poskytujeme aj ďalšie služby pod názvom Virtuálna kancelária.