Založenie organizačnej zložky

Zakladanie spoločností je našou hlavnou činnosťou. O kvalite našich služieb hovorí množstvo založených spoločností a spokojných klientov. Pôsobíme na celom Slovensku. Kompletný servis vrátane bezplatného poradenstva je u nás samozrejmosťou.

Cena za založenie organizačnej zložky zahraničného podniku zahŕňa aj poplatok za zápis o.z. do Obchodného registra.

Založenie organizačnej zložky od podpísania dokumentov po jej založenie trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

Cena za založenie organizačnej zložky je 680€

Ďalšie výdavky pozostávajú len zo správnych poplatkov za overenie podpisov a poplatkov za overenie príloh, a poplatky v krajine registrácie zahraničného podniku za získanie Výpisu z príslušného registra a vyhotovenie overenej kópie z tohoto výpisu.

Naše služby zahŕňajú:

  • konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv a požiadaviek odporučíme najlepšie riešenie
  • odkonzultovanie predmetov podnikania na príslušnom živnostenskom úrade, vybavenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny a s tým súvisiace zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi
  • obstaranie prípravy zmlúv a ostatných dokumentov potrebných na zápis organizačnej zložky do Obchodného registra
  • zabezpečenie notárskych služieb
  • podanie návrhu na zápis do obchodného registra na príslušnom súde
  • registrácia obchodnej spoločnosti na príslušnom daňovom úrade na daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie dane.
Organizačnú zložku z pravidla zakladá 1 zahraničný podnik. Názov organizačnej zložky je zvyčajne zhodný zo zakladajúcim podnikom ku ktorému sa pridáva jedna z týchto označení "o.z.", "organizačná zložka", alebo "organizačná zložka v SR".

Podľa Slovenských zákonov organizačná zložka môže podnikať na území Slovenska za rovnakých podmienok ako slovenské podniky.

Organizačná zložka pri založení nevytvára vlastné základné imanie, kedže je majetkovo napojená na materskú spoločnosť.

Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí

Poskytovanie sídla

Poskytnutie sídla spoločnosti je oblúbenou službou pre začínajúcich ako aj pre zabehnutých podnikateľov.
Sídlo spoločnosti Vám dokáže ušetriť nemalé množstvo peňazí za prenájom reálnej kancelárie. Poskytnutie sídla často využívajú aj podnikatelia, ktorý nepotrebujú k svojej činnosti vlastné kancelárie.

...už od 9€ mesačne

Virtuálne sídlo

Poskytnutie virtuálneho sídla je stále populárnejšou službou ako pre začínajúcich podnikateľov tak aj pre zabehnutých podnikateľov.

Kontakt

Telefón: +421 944 255 854
Adresa: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
E-mail: info@c-c.sk
Web: www.companyconsulting.sk

K prenájmu sídla spoločnosti poskytujeme aj ďalšie služby pod názvom Virtuálna kancelária.