Založenie a.s.

Zakladanie obchodných spoločností je našou hlavnou činnosťou. O kvalite našich služieb hovorí množstvo založených spoločností a spokojných klientov. Pôsobíme na celom Slovensku. Kompletný servis vrátane bezplatného poradenstva je u nás samozrejmosťou.

Cena za založenie akciovej spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou zaplatili by ste len za tento úkon zaplatíte poplatok 750€ !!!

Založenie a.s. od podpísania dokumentov po jej založenie trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

Cena za založenie akciovej spoločnosti je 880€

Ďalšie výdavky pozostávajú len zo správnych poplatkov za overenie podpisov a poplatkov za overenie príloh (7,5 € pre spoločnosť s jedným spoločníkom a konateľom). Poplatky za spísanie notárskej zápisnice o založení spoločností a poplatky za overenie podpisov u notára.

Naše služby založenia a.s. zahŕňajú:

  • konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv a požiadaviek odporučíme najvhodnejšiu právnu formu a vlastnícku štruktúru
  • odkonzultovanie predmetov podnikania na príslušnom živnostenskom úrade, vybavenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny a s tým súvisiace zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi
  • obstaranie prípravy zakladateľských zmlúv a ostatných právnych dokumentov potrebných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
  • zabezpečenie notárskych služieb
  • podanie návrhu na zápis do obchodného registra na príslušnom súde
  • registrácia obchodnej spoločnosti na príslušnom daňovom úrade na daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie dane.
Akciovú spoločnosť môže založiť jedna právnická osoba, ktorá bude vystupovať ako jediný akcionár, alebo dvaja alebo viacerí zakladatelia (fyzické a/alebo právnické osoby). Názov akciovej spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratka "akc. spol." alebo "a.s.".

K založeniu a.s. je potrebné spísanie notárskej zápisnice, ktoré sa následne predkladá Obchodnému registru.

Základné imanie akciovej spoločnosti je 25000 Eur a toto je potrebné splatiť na bankový účet pred založením spoločnosti.

Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí

Poskytovanie sídla

Poskytnutie sídla spoločnosti je oblúbenou službou pre začínajúcich ako aj pre zabehnutých podnikateľov.
Sídlo spoločnosti Vám dokáže ušetriť nemalé množstvo peňazí za prenájom reálnej kancelárie. Poskytnutie sídla často využívajú aj podnikatelia, ktorý nepotrebujú k svojej činnosti vlastné kancelárie.

...už od 9€ mesačne

Virtuálne sídlo

Poskytnutie virtuálneho sídla je stále populárnejšou službou ako pre začínajúcich podnikateľov tak aj pre zabehnutých podnikateľov.

Kontakt

Telefón: +421 944 255 854
Adresa: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
E-mail: info@c-c.sk
Web: www.companyconsulting.sk

K prenájmu sídla spoločnosti poskytujeme aj ďalšie služby pod názvom Virtuálna kancelária.